Celoročni plán práce ŠD

 

  

 

INFORMACE PRO RODIČE

 

  • Provoz ŠD – 11.25 až 16.00 hod.
  • Na zápisním lístku nezapomeňte vyplnit odchody dítěte ze školní družiny i to, zda bude odcházet samo nebo v doprovodu rodičů, sourozence, prarodičů ….
  • Pokud bude někdy Vaše dítě odcházet ze ŠD v jinou dobu, než je uvedeno v zápisním lístku,  je nutná písemná omluvenka s datem a podpisem rodičů.
  • Děti si do ŠD přinesou: přezůvky, sáček na přezůvky, ručník, toaletní papír, papírové kapesníčky, tekuté mýdlo přinesou jen děti z první třídy, hrneček, oblečení na zahradu a do přírody. Ve vlastním zájmu všechny věci dětem podepište!
  • Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. je ve školní družině podle § 123 tohoto zákona vybírána úplata za školské služby. Výše úplaty na školní rok 2018/2019 bude činit 70,- Kč na měsíc, žáci pravidelně odjíždějící v 12.45 budou platit 35,-Kč.
  • Tato částka bude vybírána pololetně ( 350,- Kč – září, únor) a využita na nákup her, stavebnic, sportovních potřeb, pomůcek na pracovní a výtvarnou činnost …